Supervision

Relationsbaseret supervision

Jeg arbejder med lærere og pædagogers fagpersonlige udvikling individuelt eller i teams.

​Vi arbejder med at integrere den personlige og faglige del bedst i den enkeltes arbejde, hvilket giver et godt grundlag for det relationelle arbejde med børn, unge og deres familier.

Personaletræning

​Personaletræningens formål er at undersøge og udvikle kommunikationen og samarbejdet i en personalegruppe. Målet er at gruppen som arbejdsenhed fungerer optimalt og udnytter alle ressourcer, som er til stede i personalegruppen i forhold til gruppens arbejdsfunktion og trivsel.

​I modsætning til i supervisionen går personaletræningen mere på gruppeproces og gruppens dynamik.

Se priser her